top of page

Služby

Demolice, montáž septiků, podzemní inženýrské sítě, příprava pracoviště na asfaltování, rybníky a vodní plochy, stavba a údržba silnic, výkopy a modelace terénu, zhutňování, čištění pozemků

bottom of page